2.1 Rechters en Rechtspraakmedewerkers

Rechtspraak beschermt onze democratische rechtsstaat

"Rechtspreken is mensenwerk"

2.1.1 Rechters en Rechtspraakmedewerkers

In 2021 werden 1.4 miljoen rechtszaken behandeld door 2.609 rechters, ondersteund door 9.438 Rechtspraakmedewerkers. Elke dag zetten zij zich in voor een rechtvaardige samenleving.

Bij de leeftijdsopbouw en man-vrouwverhouding bij rechters (rechterlijk ambtenaren) en Rechtspraakmedewerkers (gerechtsambtenaren) valt het volgende op:

  • Net als de afgelopen jaren zijn er meer vrouwelijke (60 procent) dan mannelijke rechters (40 procent). Vanaf 60 jaar zijn mannen iets in de meerderheid;
  • Sinds 2019 zijn er ook meer vrouwelijke raadsheren dan mannelijke;
  • Gerechtsambtenaren zijn over het algemeen jonger dan rechterlijke ambtenaren. Ook onder hen zijn vrouwen in de meerderheid (70 procent);
  • Bij de rechtbanken waren er in 2021 5 vrouwelijke en 5 mannelijke presidenten. Bij de gerechtshoven en bijzondere colleges zien we dat er meer mannelijke dan vrouwelijke presidenten zijn (4 om 2).

Leeftijdsopbouw rechterlijk ambtenaren

Image

Juridisch medewerkers

Leeftijdsopbouw gerechtsambtenaren

Image

2.1.2 Uitgelicht: Moordaanslag Derk Wiersum

Moordaanslag Derk Wiersum

2.2 Rechters in opleiding

2.2.1 Rechters in opleiding

De komende jaren is het nodig om fors meer rechters op te leiden. Om de vergrijzing op te vangen, maar ook om doorlooptijden te versnellen. Een nieuwe rechter is echter niet direct volledig inzetbaar; hij of zij zal eerst de opleiding tot rechter of raadsheer moeten doorlopen.

Aantal rechters in opleiding

De opleiding van een rechter duurt afhankelijk van de voorervaring 1 tot 4 jaar. 187 2017 198 2018 192 2019 215 2020 246 2021

2.2.2 Uitgelicht: Zijn de zorgtarieven redelijk?

Zijn de zorgtarieven redelijk?

2.3 Diversiteit en inclusie

2.3.1 Diversiteit en inclusie

De Rechtspraak hecht eraan een inclusieve en diverse organisatie te zijn waarin rechtzoekenden en potentiële werknemers zich herkennen en waarin medewerkers zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

"Toen ik 35 jaar geleden rechter in opleiding werd, waren er nauwelijks vrouwelijke rechters. Maar ik werd warm onthaald."

Strafrechter Janneke U-A-Sai in Achter de toga

Image

In de podcastserie Achter de toga vertellen rechters en juridisch medewerkers met een biculturele achtergrond over hun werk bij de Rechtspraak.

2.3.2 Uitgelicht: Hoeveel krijgen effectenbezitters SNS?

Hoeveel krijgen effectenbezitters SNS?